Užsienio investuotojų R&D projektams skirs 40 mln. eurų

TRUMPAI APIE SUBSIDIJĄ

Priemonės „SMART FDI“ tikslas - pritraukti į Lietuvą užsienioa investicijas mokslinių tyrimų ir/ar eksperimentinės plėtros ir/ar inovacijų (MTEPI) srityje.

 • Subsidiją gauti gali užsienio investuotojas arba bet kokio dydžio užsienio investuotojo Lietuvoje įsteigta įmonė, kuriai investuotojas daro lemiamą įtaką.
 • Pagal šią priemonę yra subsidijuojamos 3 veiklos:
  • MTEP veiklų vykdymas. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 3 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 80%.
  • MTEPI infrastruktūros kūrimas arba plėtra. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 6,5 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 45%.
  • Procesų ir organizacinių inovacijų diegimas. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 0,5 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 50%.
 • Pagal galiojantį kvietimą paraiškos gali būti teikiamos nuo 2017 m. birželio 23 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. arba iki tada, kai bus paskirstyta visa priemonei numatyta finansavimo suma (t.y. 39,14 mln. eurų).
 • Daugiau informacijos apie programą „SMART FDI“ rasite čia>>>
 • You can find more information on grant programme "SMART FDI" here>>>

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas:

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka visus vertinimo kriterijus ir reikalavimus bei turi didelius šansus gauti subsidiją.
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl prašytos subsidijos skyrimo.
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta Jums laiku ir iki paskutinio cento.
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto pabaigos ir, jei teks, padėsime užtikrinti, kad nebūtų taikomos baudos už rodiklių nepasiekimą. 

KODĖL "ADVANCED ADVICE"

 • Šiai priemonei parengėme 2 paraiškas, gavusias teigiamą sprendimą dėl finansavimo, kurių bendras biudžetas viršija 7,9 mln. eurų.
 • Net 46 iš 67 mūsų parengtų MTEPI projektų paraiškų, kurių bendras biudžetas viršija 137 mln. eurų, gavo finansavimą.
 • Vidutiniškai 8,5 iš 10 mūsų parengtų ES investicijų siekiančių projektų paraiškų gavo finansavimą.
 • Iš viso parengėme paraiškas daugiau nei 320 projektų, kurių biudžetas viršija 325 mln. Eur.

Jei norite, kad padėtumėme Jums gauti subsidiją ar tiesiog turite klausimų, kreipkitės į

 
More News Grįžti