Galiojantys kvietimai teikti paraiškas subsidijoms gauti

Šiuo metu galioja šie kvietimai teikti paraiškas verslui:

Subsidijos technologijų, gaminančių energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, diegimui pagal LVPA priemonę „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+

 • Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 500 000 eurų projektui.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: 60% - 80% nuo tinkamų projekto išlaidų.
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2017 m. gruodžio 15 d.
 • Daugiau informacijos apie šią subsidiją ir mūsų paslaugas jos įdarbinimui rasite čia>>>

 

Subsidijos verslo kūrimui ir plėtrai kaime pagal NMA priemonę „PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI

 • Tinkami pareiškėjai: labai mažos ir mažos įmonės.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 200 000 eurų projektui.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: 50% nuo tinkamų projekto išlaidų.
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2017 m. lapkričio 30 d.
 • Daugiau informacijos apie šią subsidiją ir mūsų paslaugas jos įdarbinimui rasite čia>>>

 

Subsidijos technologinių ekoinovacijų diegimui pagal LVPA priemonę „ECO-INOVACIJOS LT+

 • Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 900 000 eurų projektui.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: 35% - 45% nuo tinkamų projekto išlaidų.
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2017 m. lapkričio 29 d.
 • Daugiau informacijos apie šią subsidiją ir mūsų paslaugas jos įdarbinimui rasite čia>>>

Subsidijos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams pagal LVPA priemonę „SMART FDI“

 • Tinkami pareiškėjai: Įmonės, valdomos užsienio investuotojų.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 10 000 000 eurų projektui.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: 25% - 80% nuo tinkamų projekto išlaidų.
 • Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2017 m. birželio 23 d.
 • Daugiau informacijos apie šią subsidiją ir mūsų paslaugas jos įdarbinimui rasite čia>>>
 • You can find more information on grant programme "SMART FDI" here>>>

Subsidijos darbuotojų kompetencijų ugdymui pagal ESFA priemonę „UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAI“

 • Tinkami pareiškėjai: Įmonės, valdomos užsienio investuotojų.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 500 000 eurų projektui.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: 50% - 70% nuo tinkamų projekto išlaidų.
 • Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2017 m. birželio 27 d.
 • Daugiau informacijos apie šią subsidiją ir mūsų paslaugas jos įdarbinimui rasite čia>>

Subsidijos viešojo ir privataus kultūros paveldo objektų tvarkymui pagal CPVA priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“:

 • Tinkami pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 700 000 eurų projektui.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: 70-80% nuo tinkamų projekto išlaidų.
 • Paraiškų pateikimo terminas: iki 2018 m. vasario 2 d.
 • Daugiau informacijos apie šią subsidiją ir mūsų paslaugas jos įdarbinimui rasite čia>>>

Subsidijos dalyvavimui MTEPI renginiuose ir iniciatyvose pagal LVPA priemonę „INOCONNECT“

 • Tinkami pareiškėjai: bet kokio dydžio įmonės, klasterių koordinatoriai arba mokslo ir technologijų parkai.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 10 000 eurų projektui.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: 50% nuo tinkamų projekto išlaidų.
 • Paraiškų pateikimo terminas: iki 2020 m. lapkričio 30 d. (tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu projektams įgyvendinti yra paskirstoma visa priemonei numatyta subsidijos suma).
 • Daugiau informacijos apie šią subsidiją ir mūsų paslaugas jos įdarbinimui rasite čia>>>

SME INSTRUMENT ADVANCED ADVICE

Subsidijos įmonių inovacijų komercializavimui ir pateikimui į rinką pagal Europos Komisijos priemonę „SME INSTRUMENT“.

 • Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki maždaug 50.000 eurų I projekto etape ir iki maždaug 2.500.000€ II projekto etape.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: iki 70% arba 100%, jeigu projektas turi stiprų tiriamosios veiklos komponentą.
 • Pirmos fazės (Phase I) paraiškų pateikimo terminas: iki 2017 m. lapkričio 7 d.
 • Antros fazės (Phase II) paraiškų pateikimo terminas: iki 2017 m. spalio 18 d.
 • Daugiau informacijos apie šią subsidiją ir mūsų paslaugas jos įdarbinimui rasite čia>>>

Eurostars ADVANCED ADVICE

Subsidijos įmonių ir mokslo bendradarbiavimui, kuriant inovatyvius gaminius, procesus ir paslaugas, pagal Europos Komisijos priemonę „EUROSTARS“.

 • Tinkami pareiškėjai: Įmonės, mokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 300.000 eurų partneriui iš Lietuvos.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: Labai mažoms ir mažoms įmonėms 60-80%, vidutinėms įmonėms 50-75%, didelėms įmonėms 25-50% nuo tinkamų projekto išlaidų.
 • Daugiau informacijos apie šią subsidiją ir mūsų paslaugas jos įdarbinimui rasite čia>>>

HORIZON 2020 ADVANCED ADVICE

Subsidijos MTEP ir inovacijoms pažangiam, tvariam ir integraciniam Europos augimui pagal Europos Komisijos priemonę „HORIZOTAS 2020“.

 • Tinkami pareiškėjai: Privatūs juridiniai asmenys, mokslo ir studijų institucijos, viešosios įstaigos.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 6.000.000 eurų partneriui iš Lietuvos.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: iki 100% pagal MTEP programas, iki 70% pagal inovacines programas.
 • Paraiškų pateikimo terminas: kvietimai skelbiami nuolatos pagal atskiras tematikas.  
 • Daugiau informacijos apie šią subsidiją ir mūsų paslaugas jos įdarbinimui rasite čia>>>

Patikėkite ADVANCED ADVICE darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas – kuriame vertę visose Kliento projekto gyvavimo ciklo stadijose nuo idėjos įvertinimo iki paskutinio subsidijos cento įskaitymo į Kliento sąskaitą.

Kreipkitės į mus:

 
More News Grįžti